• อาสาฬหปุรณมีบูชา
  อาสาฬหปุรณมีบูชา

  ขอเชิญร่วมงานอาสาฬหปุรณมีบูชา ๕ กรกฎาคม ๖๒ ทั้ง Online และ On Ground รายละเอียด คลิกที่นี่

 • ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ
  ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ

  โถงโอวาทปาติโมกข์

 • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
  ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง