• ร่วมงานบุญล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ
  ร่วมงานบุญล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ

  วันศุกร์ที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กับกิจกรรมบุญจาริก รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 • วิสาขปุรณมีบูชา
  วิสาขปุรณมีบูชา

  ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญวิสาขปุรณมีบูชา ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ ๒๙ พ.ค. นี้ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • ปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
  ปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

  ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา รายละเอียด คลิกที่นี่

 • ฟังธรรมตามกาล
  ฟังธรรมตามกาล

  ฟังธรรมตามกาล ปั พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) กำหนดการตลอดปี คลิ๊กที่นี่