• เทศกาลเจริญสติ ๑๐ วันภาวนา เติมธรรมะลงในชีวิต ส่งท้ายปี ๒๕๖๒
  เทศกาลเจริญสติ ๑๐ วันภาวนา เติมธรรมะลงในชีวิต ส่งท้ายปี ๒๕๖๒

  เตรียมตัวเตรียมใจรับปีใหม่ กับการฝึกใจให้มีสติสมบูรณ์ กับหลากหลายกิจกรรมภาวนาใน ๑๐ วัน ก่อนสิ้นปี รายละเอียด คลิกที่นี่

 • เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๓ “ปีใหม่...ชีวิตใหม่ เติมธรรมะลงในชีวิต
  เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๓ “ปีใหม่...ชีวิตใหม่ เติมธรรมะลงในชีวิต"

  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๖๒ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
  ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง