Print Recommend Feed Entries

  • พุทธทาสภิกขุ ในคำถามของ วิจักขณ์ พานิช

    “ทุกวันนี้เรามองพุทธทาสเป็นอะไรที่อนุรักษ์นิยมมาก...มันเป็นการทรยศต่อคำสอนของท่านอาจารย์โดยสิ้นเชิง” พุทธทาสภิกขุ ในคำถามของ วิจักขณ์ พานิช โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บทความและภาพโดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย สัมภาษณ์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชมคลิปบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/SOQ5gO8iBJw “ ผมบวชที่สวนโมกข์ ผมอ่านหนังสือท่าน ติช นัท ฮันห์ ผมเ...

    อ่านต่อ
  • พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ ดร.เสรี พงศ์พิศ

    “ทำอย่างไรเราถึงจะปฏิบัติศาสนาของเราให้ดี แล้วก็เคารพศาสนาอื่นอย่างจริงใจ” พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ ดร.เสรี พงศ์พิศ โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บทความและภาพโดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย สัมภาษณ์ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ชมคลิปบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/4QXn9EsCfL0 “ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นคนที่กลับไปคลั่งศาสนาอยู่จำนวนหนึ่ง ทุกศาสนานะ ซึ่งเป็นอันตรา...

    อ่านต่อ