Print Recommend Feed Entries

 • พุทธทาสในโลกดิจิทัล กับ ดร.เสนาะ อูนากูล

  พุทธทาสในโลกดิจิทัล กับ ดร.เสนาะ อูนากูล โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บทความโดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย ชมส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ได้ที่ https:/...

  อ่านต่อ
 • 25 ปีของการมรณภาพของท่านอาจารย์พุทธทาส ... สวนโมกข์เป็นอย่างไรบ้าง?

  นับถึงวันนี้เป็นเวลา 25 ปีแล้ว ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ ถ้าเป็นคนก็นับว่า “เบญจเพส” เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต และเมื่อชีวิตสวนโมกข์ขาดหัวเรือใหญ่เช่นนี้ หลายท่านคงสงสัยว่า ...

  อ่านต่อ
 • การเมืองเรื่องศีลธรรม

  การเมืองเรื่องศีลธรรม ธรรมบรรยาย โดย พุทธทาส อินทปัญโญ ชุดธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคมครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ท่านที่เป็นนักเร...

  อ่านต่อ
 • กว่าจะมาเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

  นพ. บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้งและความตั้งใจที่จะ ‘สืบสานงานธรรม เพื่อศีลธรรม และความถูกต้อง’ “ในช่วงที่บว...

  อ่านต่อ
 • ประวัติย่อพุทธทาสภิกขุ

  ๑. กำเนิดแห่งชีวิต ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาดพุมเรียง ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธา...

  อ่านต่อ