Recommend Print

เพลินธรรมนำปัญญาครั้งที่่ ๒๙ ตอน เด็กดีมีธรรม ดำรงศาสนา

โครงการอบรมธรรมสำหรับเยาวชน

ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๙
ตอน 
เด็กดีมีธรรม ดำรงศาสนา

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 20190312 plearndhamm

 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ register.bia.or.th

ขอเชิญท่านผู้ปกครองพาลูกหลานที่มีอายุระหว่าง ๙ - ๑๒  ปี มาร่วมปลูกฝังการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ เรียนรู้ข้อธรรม เรียนรู้หน้าที่ ฝึกสติ สมาธิและปัญญา เพื่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ้อเป้นคนดีของสังคม

กำหนดการ

๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.  ปฐมนิเทศ รับอรุณด้วยการสวดมนต์แปล

๐๙.๒๐ น.  โยคะเด็กหรรษา

๐๙.๔๐ น.  กิจกรรม “เมล็ดพันธุ์แห่งสมาธิ”

๑๑.๐๐ น.  Check In สติ (๑)

๑๑.๓๐ น.  ทานข้าวจานแมว งานจิตอาสา

๑๓.๐๐ น.  แก้วน้ำแห่งสติ และ สติแห่งการเดิน

๑๔.๐๐ น.  เพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรม

        * ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ที่ลานหินโค้ง

๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ น.  Check In สติ (๒)

๑๕.๑๕ น.  ฟังเสียงจากหัวใจ และ พันธะสัญญา

๑๕.๓๐ น.  ฟังธรรมจาก พระภาณุ จิตทันโต

๑๖.๐๐ น.  แผ่เมตตาร่วมกัน, กลับบ้านด้วยใจเบิกบาน

การเตรียมตัว

  • เนื่องจากมีการฝึกโยคะ ขอให้สวมเสื้อสีขาว ใส่กางเกงที่สวมใส่สบาย สีสุภาพ ไม่ควรนุ่งกระโปรง
  • เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะ ขอความร่วมมือ ทุกท่านเตรียมกระติกน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

ลงทะเบียน

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ register.bia.or.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม รับจำนวน ๘๐ คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

๐๘ ๑๘๓๔ ๑๐๖๕ (กิด)  ๐๘ ๑๘๔๔ ๑๔๙๖ (ออยล์) ๐๘ ๙๔๔๙ ๙๙๒๖ (ยุ้ย)