Recommend Print

กิจกรรมการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน

LPT 03

ภาพจาก awarenesswithmovement.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

การรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกาย คือการเจริญสติ  สมาธิคือการตั้งใจใช้สติดูจิตใจ

ไม่ว่าความคิดอะไรเกิดขึ้น เห็นมันทันที และเราจะรู้ถึงความหลอกลวง รู้ทันเวลา รู้การป้องกัน และรู้การแก้ไข รู้ถึงการเอาชนะความคิดปรุงแต่ง ศีลจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง ไม่ใช่คนดอกที่รักษาศีล แต่ศีลต่างหากที่รักษาคน

ให้ลืมตาทำเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ มันเป็นการไหลไปตามธรรมชาติของมัน ตาก็ไม่ต้องบังคับให้มันหลับ ให้มันกระพริบขึ้นลงได้ตามธรรมชาติ เหลือบซ้าย แลขวาก็ได้ มันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมกับธรรมชาติ และมันก็รู้กับธรรมชาติจริงๆ

ถ้ารู้สึกในการเคลื่อนไหวได้ ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ซักเสื้อผ้า ล้างถ้วย ล้างชาม ถ้ารู้สึกที่มันเคลื่อนมันไหวในขณะนั้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้

กุญแจดอกเอก : คัดลอกจากหนังสือ "ปกติ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภและสิ่งที่ฝากไว้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

E:\ตารางกิจกรรม กลุ่มปกติ ปี62\ed0dbf0e5cacaf8fef92e67f06df1da0.jpg

 

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นวิปัสสนากรรมฐานแบบสติปัฏฐานสูตร หมวด กายานุปัสสนา โดยให้ระลึกรู้ (สติ) เคลื่อนไหว (สัมปชัญญะบรรพ) และการเดินจงกรม (อิริยาบถบรรพ) ขณะปฏิบัติในรูปแบบให้ผ่อนคลายตามธรรมชาติและไม่หลับตา

คนกรุงเทพฯ หลายท่านมีกิจรัดตัวไม่สามารถเข้าปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมได้ คณะจิตอาสา “กลุ่มปกติ” จึงจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้สนใจ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (อาจมีปฏิบัติในวันหยุดพิเศษอื่นๆ ตามโอกาส) ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

ผู้ปฏิบัติครั้งแรกและไม่เคยฝึกปฏิบัติในแนวนี้มาก่อน ควรเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน (ไม่มีการนอนพักค้างคืน) ในช่วงเช้าวันเสาร์ พระอาจารย์จะแนะนำวิธีการเคลื่อนไหวมือ และการเดินจงกรมให้แก่ผู้ปฏิบัติ ส่วนภาคบ่ายหลังภัตตาหารเพล เป็นช่วงเวลาให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติเอง โดยพระอาจารย์จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ ในวันอาทิตย์จะเป็นการปฏิบัติทบทวนและมีพระอาจารย์ตอบข้อซักถามต่างๆ

ผู้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ มาก่อน แต่งกายชุดสุภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดสีขาว และในการปฏิบัติจะมีทั้งผู้ปฏิบัติใหม่และเก่าคละกันไป ซึ่งการปฏิบัติธรรมเจริญสตินี้จะได้ผลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเพียร เมื่อได้เข้าใจหลักปฏิบัติแล้วนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านหรือที่ทำงาน ทั้งในรูปแบบ (การเคลื่อนไหวมือหรือเดินจงกรม) และ นอกรูปแบบด้วยการหมั่นระลึกรู้กับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

 

LPT01

LPT03

กำหนดการรายนามพระอาจารย์นำการเจริญสติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เสาร์ที่ ๑๒ - อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม

พระอาจารย์ สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์ สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

เสาร์ที่ ๙ - อาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์

พระอาจารย์ กูสุม ผาสุโภ วัดศรีสง่า จ.บุรีรัมย์

เสาร์ที่ ๙ - อาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม

พระอาจารย์ คำไม ฐิตสีโล วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย

เสาร์ที่ ๑๑ - อาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน

กลุ่มจิตอาสา “ปกติ”

เสาร์ที่ ๑๑ - อาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม

พระอาจารย์ สุปัน สุมังคโล วัดโนนสูงสะอาด จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์ ประจักษ์ ยโสธโร วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ

เสาร์ที่ ๘ - อาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน

พระครูสุเทพธรรมากร วัดเทพประทาน จ.ฉะเชิงเทรา

เสาร์ที่ ๑๓ - อาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม

พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์ สมใจ อาจาโร วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

เสาร์ที่ ๑๐ - อาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม

พระอาจารย์ สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์ สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

เสาร์ที่ ๑๔ - อาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน

ปฏิบัติธรรมประจำปี ถวายเป็นอาจาริยบูชา หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์ กระสินธุ์ อนุภัทโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่

เสาร์ที่ ๑๒ - อาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม

พระมหา ราเชน สุทฺธจิตฺโต สวนธรรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เสาร์ที่ ๙ - อาทิตย์ที่ ๑๐พฤศจิกายน

พระมหา ราเชน สุทฺธจิตฺโต สวนธรรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เสาร์ที่ ๑๔ - อาทิตย์ที่ ๑๕ธันวาคม

พระอาจารย์ บุญธรรม อุตฺตมธมฺโม วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ

Image may contain: 1 person

วันเวลาและสถานที่

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ

วันเสาร์

๘.๐๐ น.               ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ / ลงทะเบียนหน้างาน ที่ห้องลงทะเบียน โถงชั้นหนึ่ง (ปิดลงทะเบียนเวลา ๙:๓๐ น.)

๘.๓๐ น.              ทำวัตรเช้า

๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   สาธิตและแนะนำวิธีการเจริญสติ

๑๑.๐๐ น.             ถวายเพลพระ / ผู้ร่วมปฏิบัติฝึกรับประทานอาหารด้วยความรู้สึกตัว

๑๒:๐๐ - ๑๕:๓๐ น.  ฝึกเจริญสติ และ ฟังธรรมเทศนา

๑๕:๓๐ - ๑๖:๐๐ น.  สรุปและตอบคำถาม

วันอาทิตย์

๘:๐๐ น.               ลงทะเบียน (ปิดลงทะเบียนเวลา ๙:๓๐ น.)

๘:๓๐ น.               ทำวัตรเช้า

๙:๐๐-๑๑:๐๐ น.     ฝึกการเจริญสติ

๑๑:๐๐-๑๑:๓๐ น.   สรุปและตอบคำถามและถวายเพลพระ

 

13015490 1370272206322606 7455671807873914372 n

13043762 1370272279655932 901876913728069145 n

ภาพจาก วัดสนามใน

หมายเหตุ

๑. กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย

    • วันเสาร์ร้านอาหารสีฟ้าเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน

๒. กรุณาลงทะเบียนเพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารกลางวันได้อย่างพอเพียง ไม่ขาด ไม่เหลือ ได้ประโยชน์สูงสุด กิจกรรมนี้ปกติจะมีที่เหลือพอเพียง หากท่านไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือไม่ ขอให้ลงทะเบียนในวันใกล้ ๆ เกิดกิจกรรมได้ อย่าลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านาน ๆ และสละสิทธิ์ภายหลัง การลงทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเตรียมอาหาร สถานที่ให้ได้ตามจำนวนคนเท่านั้น

๓. กิจกรรมทั้งสองวันมีความต่อเนื่องกัน ท่านที่ลงทะเบียน ขอให้มีความพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งสองวัน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

การเตรียมตัว

    • การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องชุดขาว แต่ขอให้สีสุภาพ ผู้หญิงแนะนำให้ใส่กางเกง จะสะดวกต่อการลุก นั่ง และการเดินจงกรม
    • ต้องมีความเพียรและตั้งใจปฏิบัติจริง  สามารถอยู่ร่วมปฏิบัติได้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
    • เจ้าภาพจัดอาหารเพลบริเวณด้านหน้าห้องปฏิบัติธรรม  เพื่อฝึกเจริญสติขณะรับประทาน (ฉัน) ถ้าเตรียมมาเองควรกะทัดรัด
    • หอจดหมายเหตุฯ ไม่อนุญาตให้นำ น้ำ อาหาร และเครื่องดื่ม  เข้าห้องปฏิบัติธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

พญ. พรทิพย์  ภูวบัณฑิตสิน โทร. ๐๘ ๗๐๗๙ ๙๑๒๘ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน) และ ติดตามธรรมเทศนาและงานปฏิบัติธรรมในสายหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ได้ทาง Facebook : ทำมะ คือ ปกติ

LPT02