Recommend Print

จดหมายข่าว สิงหาคม ๒๕๖๐

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

2017-07-18_004247.jpg

20170411_๑๑๑_ป_พทธทาส_Logo_CreOut.jpg

 20140076 10155376233555535 6183290025141888828 n

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  เซ็นคืออะไร. (2526-2527). BIA4.3/57 กล่อง 8 หน้า 218.

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th


Image may contain: drawing

ธรรมนิทรรศการ ภาพเซ็นในสวนโมกข์ ภาพปริศนาธรรมที่นอกจากจะเป็นศิลปะที่ มีความงดงามทางภาพแล้ว ยังเป็นศิลปะที่มีความงามทางความคิดความเห็นอีกด้วย  ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค. เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ชั้น ๒ พื้นที่แสดงนิทรรศการ


เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชาและในวาระ ๑๑๑ ปี ชาตกาลพุทธทาส : ในโอกาสคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำขอชวนร่วมกันปรารภความเพยีรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลส โดยถือการปฏิบัตินี้ เพื่ออุทิศถวายและน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และเป็นอาจาริยบูชา วันจันทร์ที่ ๗ ส.ค. เวลา ๑๘.๓๐ - ๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียด bit.ly/131MRwr


 

01aaadaa

02656


หนังสือใหม่ในสโมสรธรรมทาน ปฏิจจสมุปบาทที่ควรศึกษา (ธรรมะใกล้มือ ส.ค. ๒๕๖๐) 

เรื่องสำคัญที่สุด ที่ท่านอาจารย์พยายามศึกษา พยายามหาวิธีสอนตลอดเวลา ๕๐ ปี “มันครึ่งศตวรรษแล้วนะ ที่ศึกษาเรื่องนี้ พยายามในเรื่องนี้ แล้วก็หาทางที่จะสอนในเรื่องนี้ มันก็พบว่าพอจะมีทางพอจะมีทางให้เข้าใจได้” ทั้งหมดที่ท่านทำก็เพื่อมิให้มันสูญ เพื่อมิให้เพื่อนมนุษย์สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

20170707 ปกหนาsm

“จะหาเรื่องอะไรที่สำคัญกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่มีนะ มันเรื่องอริยสัจโดยพิสดาร หรือจะหาเรื่องอะไรที่ลึกซึ้ง เท่าเรื่องปฏิจจสมุปบาท มันก็ไม่มีเหมือนกัน ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง แต่อย่าเอาความลึกซึ้งมาเป็นข้อแก้ตัว ว่ามันลึกซึ้ง ฉันไม่รู้ ฉันไม่อาจจะรู้ ฉันไม่สนใจ ถ้าอย่างนี้มันสูญ สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับ...ฉะนั้นขอให้เราสนใจคำนี้ แล้วก็ศึกษา ศึกษา...” - พุทธทาสภิกขุ

สบทบผลิตเล่มละ ๑๐ บาท เพื่อการเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน เปิดให้ท่านอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดไว้อ่านออฟไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.bia.or.th/ebook สำหรับผู้ถนัดฉบับกระดาษ และศรัทธาในบรรยากาศสัปปายะ สโมสรธรรมทานรอต้อนรับนักอ่าน นักศึกษา ทุกวัน ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. แวะมาอ่าน มาศึกษาและมาสนทนากัน • ติดตามได้ที่ facebook.com/bookclub.bia


Image result for พุทธธรรม ป อ ปยุตฺโต

ตามรอยพุทธธรรม บทนำชีวิต โดย คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน พาท่านเข้าสู่แนวปฏิบัติของชีวิต เพื่อชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติรมณีย์ ตามวิถีหนังสือพุทธธรรม นิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  วันเสาร์ที่ ๒๖ ส.ค. (เรียนชีวิต ลิขิตกรรม)  วันเสาร์ที่ ๒๓ ก.ย. (ศึกษาชีวิต พินิจธรรม) เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ อีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.bia.or.th หรือดูจากปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar

Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ bit.ly/2t8N3HF


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th