Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีเมืองนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีเมืองนครศรีธรรมราช

ร่วมบุญแห่หมฺรับเดือนสิบเมืองนครและคีรีวง  แล้วตามรอยธรรมที่นคร

พระบรมธาตุ พระพุทธสิหิงค์ ๓ พิพิธภัณฑ์ เมืองเก่า ย่านตลาดคีรีวง

ชื่นชมธรรมชาติทะเลอ่าวขนอม นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

  

20170809 บญจารก แหหมรบเดอนสบ Poster A3sm

 

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา  ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

๐๔.๓๐ น.   พร้อมเพรียงกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร Terminal ๒ เคาน์เตอร์ 14 F

**กรุณาลงทะเบียนกับทีมงานก่อน / แล้วค่อยมาเช็คอิน / โปรดรอทีมงานพาไปเช็คอิน /โหลดกระเป๋า / เพื่อจะได้เช็คจำนวนคน เมื่อเช็คอินเสร็จแล้วรอตรงจุดที่ทีมงานให้รอเป็นคณะ อย่าออกไปจากกลุ่มโดยไม่แจ้งทีมงาน เพื่อป้องกันการพลัดหลงกัน

๐๕.๐๐ น. เดินไปพร้อมๆกัน ทั้ง ๔๐ คน เพื่อจะเข้าไปภายในสนามบิน เพื่อไปด่านตรวจผู้โดยสารขาออก / แล้วเดินไป GATE.... ขึ้นเครื่องพร้อมกัน / อย่าออกไปจากกลุ่มโดยไม่แจ้งทีมงาน เพื่อป้องกันการพลัดหลงกัน

๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ DD7804

๐๗.๑๐ น. ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช รอรับกระเป๋าที่โหลด

ช่วงเช้า

 • รับประทานอาหารเช้าที่ร้านโกฮุย (ติ่มซำ)
 • คณะบุญจาริกเข้ากราบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุมหาวรวิหาร นครศรีธรรมราช
 • นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช (พระวิหารหลวงและพระศากยมุนีศรีธรรมราช อนุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ เจดีย์ศิลาใต้ต้นหว้า วิหารธรรมศาลา ซุ้มประตูเยาวราช ประตูเหมรังสีและวิหารคด วิหารพระทรงม้าและลานประทักษิณ วิหารทับเกษตร ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์ในพระวิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา และวิหารคด วิหารพระสังกัจจายนะ มณฑปพระพุทธบาท)

ช่วงกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ขนมจีนเส้นสดแม่แอ็ด จากนั้นนมัสการพระพุทธสิหิงค์แห่งเมืองนคร แวะถนนสายหัตถกรรมเครื่องเงินเมืองนคร

ช่วงเย็น

 • เข้าที่พักวัดศรีทวี วัดบันดาลใจ / สนทนาธรรมกับพระภิกษุ จากวัดญาณเวศวัน
 • ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น / รับประทานอาหารเย็น
 • แล้วแวะนมัสการพระบรมธาตุนครยามค่ำคืน กับ ตลาดเดือนสิบย้อนยุคที่วัดหน้าพระบรมธาตุ
 • นอนที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี วัดบันดาลใจ / ชุมชนท่าวัง-ท่ามอญ สุดทางรถไฟสายใต้ที่เมืองนคร

วันอังคารที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐

ช่วงเช้า

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว/เก็บสัมภาระและนำสัมภาระขึ้นรถให้เรียบร้อย

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. ออกเดินทางมารับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย ที่ตลาดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง (ชมศาลหลักเมือง บ้านขุนพันธ์ กำแพงเมืองเก่า สวนศรีธรรมาโศกราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง-หลวงพ่อเสมาชัย นิวาสถานของหลวงพ่อทวดและสถานที่พบศิลาจารึกศรีวิชัย ต้นเค้าของคำสวัสดีในสังคมไทย แวะเสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์) แล้วร่วมชมขบวนแห่หมฺรับสารทเดือนสิบ

ช่วงกลางวัน

รับประทานอาหารทะเลที่ร้านชาวเรือ ชมนานาหมฺรับที่หน้าองค์พระบรมธาตุเมืองนคร

ช่วงเย็น

เดินทางเข้าคีรีวง เข้าที่พักหนำชายคลอง คีรีวง

อาบน้ำคลอง / รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)

ช่วงเช้า

 • ตื่นเช้า ผ่อนคลายสบาย ๆ ยามเช้าในโอบเขาคีรีวงที่ตีนเขาหลวง หลังคาของภาคใต้ (อาบน้ำคลองริมท่าหน้าวัด ขี่จักรยานข้ามสะพานที่ครั้งหนึ่งคือโรงเรียน กินน้ำชาปาท่องโก๋ข้าวเหนียวไก่ทอด ขนมครกฯ กับชาวคีรีวง ))
 • ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ สมโภชยอดหมฺรับ

ช่วงกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชาวบ้าน ที่วัดคีรีวง บังสุกุลอุทิศส่วนกุศล -ชิงเปรต ฯลฯ

ช่วงบ่าย

 • ออกเดินทาง อ่าวขนอม / สปาเท้า สวนตาสรรค์ปลาตอด ขนอม  / รับประทานอาหารเย็น
 • ถึงที่พัก โรงแรมสุภา รอยัล บีชขนอม
 • ล้อมวงแบ่งปันเรื่องราว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ช่วงเช้า

 • ตื่นรับอรุณยามเช้า / เล่นน้ำทะเล ที่อ่าวขนอม
 • รับประทานอาหารเช้า ที่พัก
 • ชื่นชมธรรมชาติทะเลอ่าวขนอม / เก็บสัมภาระ

ช่วงกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันร้านริมทางตรงข้ามปั้มน้ำมันแถวๆ อ.สิชล นครศรีธรรมราช

ช่วงบ่าย

เรียนรู้รอยธรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช (ก่อนประวัติศาสตร์ แรกรับศาสนาพราหมณ์จากอินเดีย สถาปนาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ร่องรอยความสัมพันธ์กับนานาชาติ วิถีชีวิตศิลปะและหัตถกรรมของผู้คนบนแผ่น

ออกเดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช

๑๖.๐๐. น.ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช /โปรดรอทีมงานพาไปเช็คอิน / โหลดกระเป๋า / เพื่อจะได้เช็คจำนวนคน /รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

๑๗.๔๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ DD 7815

๑๘.๕๐น. ถึงสนามบินดอนเมือง / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง (ห้่ามโอนเงินก่อนสอบถาม)


๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ( ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ห้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

รับสมัครไม่เกิน  ๔๐  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๘,๙๐๐บาท ** ราคานี้เป็นราคาที่ ๔๐ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐

โดยเลือกชำระได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกายสีสุภาพ ไม่รัดรูป

๒. งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว

๓. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ

๔. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน