Recommend Print

จดหมายข่าว กันยายน ๒๕๖๐

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

sep01

20170411_๑๑๑_ป_พทธทาส_Logo_CreOut.jpg

 sep03

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. ชีวิตทั้งหลายอยู่ได้ด้วย
ความถูกต้อง. (2529). BIA4.3/65 กล่อง 8 หน้า 2.

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th


ธรรมนิทรรศการ นิทรรศการที่เนื่องด้วยธรรมบรรยายที่ท่านอาจารย์พุทธทาส แสดงไว้ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ (ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ย.) ซึ่งเป็นวันทำวัตร, วันเยี่ยมสวนโมกข์ และวันปลงสรีระสังขารท่านอาจารย์วันศุกร์ที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย. เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ชั้น ๒ พื้นที่แสดงนิทรรศการ


เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชาและในวาระ ๑๑๑ ปี ชาตกาลพุทธทาส : ในโอกาสคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำขอชวนร่วมกันปรารภความเพยีรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลส โดยถือการปฏิบัตินี้ เพื่ออุทิศถวายและน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และเป็นอาจาริยบูชา • ๕ ก.ย. เวลา ๑๘.๓๐ - ๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียด bit.ly/131MRwr


 sep05aa

sep04bc

sep04a


เพลินธรรม นำชม โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม เรียนรู้ปริศนาธรรมผ่านภาพจิตรกรรมและภาพปูนปั้นพุทธประวัติชุดแรกของโลก ที่จำลองและได้มาจากสวนโมกข์ ไชยา พร้อมชมสถานที่ต่างๆ ภายในหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๒ รอบ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. (เฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือน มีเฉพาะรอบบ่าย) จุดนัดพบ : ชั้น ๑ หน้าสโมสรธรรมทาน


หนังสือใหม่ในสโมสรธรรมทาน ความอร่อยเป็นต้นตอของปัญหา (ธรรมะใกล้มือ ก.ย. ๒๕๖๐) ความอร่อยมันมีเสน่ห์ แต่มันก็มีพิษร้าย ระดับเป็นต้นตอแห่ปัญหาน้อยใหญ่ทั้งหลายในโลกทีเดียว เล่มนี้ท่านอาจารย์ชี้ให้เห็นเหตุพร้อมบอกวิธีสัมผัสสัมพันธ์กับความอร่อยอย่างถูกต้อง เพื่อผู้ศึกษาและปฏิบัติพ้นจากอำนาจ ไม่ถูกความเอร็ดอร่อยไม่อร่อยขบกัด

 sep07.jpg

สบทบผลิตเล่มละ ๑๐ บาท เพื่อการเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามได้ที่ facebook.com/bookclub.bia


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ อีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.bia.or.th หรือดูจากปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar

Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2w2P2PN


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th