Recommend Print

จดหมายข่าว ตุลาคม ๒๕๖๐

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

2017 09 18 011505

 

 2017 09 18 011338

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. เหตุแห่งความล้มเหลว (เกิดคิดได้เมื่อฟังวิทยุในหลวงตรัส).
(ม.ป.). BIA3.1/21 กล่อง 7 หน้า 180.
ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th

2017 09 18 011422 

ในวาระครบรอบปีแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ขอเชิญดาวน์โหลดและส่งต่อหนังสืออันทรงคุณค่า ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” ได้ที่ www.bia.or.th/ebook/index.php

oct201703

 ขอเชิญ download หนังสืองานปฏิบัติภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสู่สวรรคาลัยครบ ๑๕ ๕๐ และ ๑๐๐ วัน ได้ที่ http://bit.ly/2xqJ2mh


ธรรมนิทรรศการ เบื้องหลังการสร้างพระเมรุมาศ นิทรรศการภาพ-เล่า-เรื่อง ที่บันทึก ความทรงจำผ่านสายตาและมุมมองของหนึ่งในพิธีกรรายการคนค้นฅน คุณโตโต้ ภาคภูมิ ประทุมเจริญ • วันที่ ๒๙ ก.ย. - ๓๑ ต.ค. ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. • ชั้น ๒ พื้นที่แสดงนิทรรศการ


เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชาและในวาระ ๑๑๑ ปี ชาตกาลพุทธทาส : ในโอกาสคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำขอชวนร่วมกันปรารภความเพยีรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลส โดยถือการปฏิบัตินี้ เพื่ออุทิศถวายและน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และเป็นอาจาริยบูชา • ๕ ต.ค. เวลา ๑๘.๓๐ - ๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียด bit.ly/131MRwr


 

oct201702 

sep04a


อบรม เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร ทำความเข้าใจจิตใจผ่านการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยง ถึงอุปมาตัวละครต่าง ๆ จากหนังสือจิตตนคร เพื่อเข้าถึงการดับทุกข์ อันเป็นบทสรุปของ “นครสามี” เจ้าเมืองจิตตนคร ๑๔ ต.ค. เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม


หนังสือใหม่ในสโมสรธรรมทาน วิถีแห่งชีวิต (ธรรมะใกล้มือ ต.ค. ๒๕๖๐) เล่มนี้ท่านอาจารย์เปรียบเทียบการดำเนินชีวิตของผู้คนกับการบังคับม้าซึ่งมีทั้งพวกบังคับม้าเป็น บังคับม้าไม่เป็น (ปล่อยชีวิตให้แล้วแต่ม้าแล้วแต่สิ่งแวดล้อม แล้วแต่กิเลสพาไป) และพวกที่ไม่ยอมขี่ม้า...พร้อมชี้ว่าธรรมชาติให้ชีวิตมาในฐานะสิ่งที่พัฒนาได้ พัฒนาให้ถึงที่สุดดีที่สุด เยือกเย็นถึงยอดสุดได้ เพื่อผู้ศึกษาจะได้ รู้จักวิธีพัฒนาชีวิตและสามารถปรับชีวิตสู่วิถีและไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายได้ทันแก่เวลา

2017 09 18 011530

สบทบผลิตเล่มละ ๑๐ บาท เพื่อการเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามได้ที่ facebook.com/bookclub.bia


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ อีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.bia.or.th หรือดูจากปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar

Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2xqH6KA


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th