Recommend Print

จดหมายข่าว พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

cover nov

Newsletter BIA NOV 2017 Page 1 cr

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. 

เรามีพระมหากษัตริย์ทรงชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ. (2526-2535). BIA3.2/5 กล่อง 1 หน้า 6.

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th


books

ขอเชิญร่วมสมทบและจัดทำ ๒ หนังสือสำคัญเพื่อสานปณิธาน “เป็นกำลังของแผ่นดิน” สมพระนาม “ภูมิพล”และพระราชปณิธาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการ ภาคีขับเคลื่อนงานธรรมและหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญ ร่วมสานต่อว่าพ่อยังอยู่ ด้วยการบอกพ่อว่า “พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน” ผ่าน ๒ หนังสือสำคัญ

  • กำลังของแผ่นดิน เนื้อหาตลอดเล่มมี ๙ ตอน เสมือนจดหมายเหตุน้อย ๆ และสำคัญนักระหว่างพระเจ้าอยู่หัวกับพุทธทาสภิกขุ และชาวเราที่สวนโมกข์กรุงเทพ กระทั่งสวรรคตเรื่อยมา จนกระทั่งวันภาวนาใหญ่ ๑๓ ตุลาคม แล้วออกพระเมรุ ๒๖ ตุลาคม • รูปเล่ม ๒๕๖ หน้า พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม ปกแ ข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
  • หัวใจนิพพาน เทศนาสุดท้ายที่ท่านพุทธทาสฝากไว้ พร้อมกับข้อปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องนิพพาน • รูปเล่ม พิมพ์ ๔ สี ๔๘ หน้า, ๒ สี ๒๔๐ หน้า รวม ๒๘๘ หน้า ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

ร่วมสมทบให้จัดทำเล่มละ ๒๕๐ บาท ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๓๐ พ.ย. ที่ member.bia.or.th/order.php

รับหนังสือ: วันที่ ๕ ธ.ค. เป็นต้นไป


เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชาและในวาระ ๑๑๑ ปี ชาตกาลพุทธทาส : ในโอกาสคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำขอชวนร่วมกันปรารภความเพยีรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลส โดยถือการปฏิบัตินี้ เพื่ออุทิศถวายและน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และเป็นอาจาริยบูชา • ๓ พ.ย. เวลา ๑๘.๓๐ - ๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียด bit.ly/131MRwr


boonnov

บุญจาริก๙ - ๑๓ พ.ย. ร่วมงานอาจารยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เรียนรู้รอยธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (คณะศิษย์หลวงปู่มั่น) ณ วัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร • ๘ ธ.ค. - ๑๑ ธ.ค. ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ จ.นครพนม, นมัสการพระธาตุอินฮัง อ.สะหวันเขต สปป.ลาว และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนที่บ้านภู (หมู่บ้านที่ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง) จ.มุกดาหาร • สำรองที่นั่ง: คุณแก้ว ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ 


กิจกรรมพิเศษ

  • ๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน กับ แพทย์หญิงอมรา มลิลา • ตอน ก่อนตะวันจะลับฟ้า ขอเชิญร่วมเรียนรู้การปฏิบัติเพื่อเตรียมนิทานชีวิตตอนใกล้จบด้วยความกล้าหาญ • ๒๕ พ.ย. ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
  • เอาแต่ใจ อบรมเชิงปฏิบัติภาวนา เพื่อดูแลจิตใจของตนเองและคนที่เรารัก • ๑๙ พ.ย. ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ชั้น ๒ ห้องนิพานชิมลอง • รับ ๓๕ ท่าน * สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของกลุ่มอาสา คิลานธรรมมาก่อน
  • สร้างสุขสูงวัย เปิดใจรับฟัง โดย กลุ่มฟาร์มสุข ฝึกการฟังเพื่อใช้ดูแลความสัมพันธ์ ให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สัมผัส ถึงความรู้สึกโดยไม่ตัดสิน • กิจกรรมต่อเนื่อง ๒ วัน วันอังคารที่ ๗ และ ๘ พ.ย. ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. • ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม คุณสมบัติ รักการเรียนรู้ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป • รับ ๓๐ ท่าน • สอบถาม: คุณจันทกานต์ ๐๙ ๔๘๙๔ ๔๕๕๔

20170904 เพลนธรรม นำปญญา คายครอบครว ครงท 3 พฤศจกายน 60 v2 cr cr

ค่ายครอบครัวเพลินธรรมนำ ปัญญา ครั้งที่ ๓ ขอเชิญครอบครัวที่มีบุตรหลานอายุ ๑๔ ปีขึ้นไปพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว (Warm Family) • กิจกรรมต่อเนื่อง ๒ วัน ๑๑ และ ๑๒ พ.ย. เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่พักค้าง) • ชั้น ๑ โถงกิจกรรม • รับ ๒๕ ครอบครัว สมัครภายในวันที่ ๕ พ.ย. ที่ register.bia.or.th สอบถาม: คุณกิต ๐๘ ๑๘๓๔ ๑๐๖๕, คุณออยล์ ๐๘ ๑๘๔๔ ๑๔๙๖, คุณยุ้ย ๐๘ ๙๔๔๙ ๙๙๒๖


หนังสือใหม่ในสโมสรธรรมทาน ทางสายกลาง (ธรรมะใกล้มือ พ.ย. ๒๕๖๐) บนโลกที่เอียง ๆ ใบนี้ บางทีก็ยากที่จะรู้ว่าพิกัดที่เหยียบยืนหรือย่ำเดินอยู่ทางสายใด ในเล่มนี้ท่านอาจารย์บอกองค์ประกอบ วิธีปฏิบัติ และวิธีตรวจสอบว่าอยู่บนทางสายกลางหรือไม่ ไว้ครบถ้วน หากปฏิบัติตามได้ครบองค์ “โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์”

2017 10 23 171115

สบทบผลิตเล่มละ ๑๐ บาท เพื่อการเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/bookclub.bia


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ อีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.bia.or.th หรือดูจากปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar

Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2l8S5ED


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th