Recommend Print

จดหมายข่าว ธันวาคม ๒๕๖๐

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

 2017 11 25 221553

 เทศกาลเจรญสต cr

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเจริญสติตลอดเดือนธันวาคมนี้ และพิเศษช่วงส่งท้ายปีกับ ๖ วันกับ ๖ กิจกรรมภาวนาในหลายรูปแบบ อาทิ Crystal Singing Bowls, ภาวนากับกลุ่มคิลานธรรม, ภาวนากับเครือข่ายชีวิตสิกขา, อานาปานสติภาวนากับกลุ่มศิษย์โกเอนก้า, เจริญสติแบบเคลื่อนไหว และ ภาวนาแบบ zen กับหมู่บ้านพลัม ก่่อนเข้าสู่วันส่งท้ายปีเก่ากับกิจกรรมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๑ รายละเอียด คลิกที่นี่

2017 11 25 220734

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. 
วันเฉลิม - วันชาติ - วันพัฒนาชาติ - วันพ่อ. (2527). BIA3.1/16 กล่อง 5 หน้า 136.
ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th

20171125

20171125 boonjarik


เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชาและในวาระ ๑๑๑ ปี ชาตกาลพุทธทาส : ในโอกาสคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำขอชวนร่วมกันปรารภความเพยีรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลส โดยถือการปฏิบัตินี้ เพื่ออุทิศถวายและน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และเป็นอาจาริยบูชา • ๓ ธ.ค. เวลา ๑๘.๓๐ - ๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียด bit.ly/131MRwr


หนังสือใหม่ในสโมสรธรรมทาน ศรัทธา (ธรรมะใกล้มือ ธ.ค. ๒๕๖๐)  “ความสุขตั้งอยู่ได้ด้วยศรัทธาแม้แต่ชีวิตนี้มันก็อยู่ได้ด้วยศรัทธา หรือมาจากศรัทธา มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้” -พุทธทาสภิกขุ-

2017 11 25 220903

สบทบผลิตเล่มละ ๑๐ บาท เพื่อการเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/bookclub.bia

2017-11-26_003035.jpg

Free eBook - ชาวพุทธ ธรรมสาส์นสำคัญจากวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่ อันทรงคุณค่าและพิมพ์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๖๕


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ อีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.bia.or.th หรือดูจากปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar

Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2n3YIsv


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th