Recommend Print

จดหมายข่าว มกราคม ๒๕๖๑

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

 Newsletter BIA JAN 2018

newyearformail

ปีใหม่...ชีวิตใหม่ ร่วมสวดมนต์แปล ๙ บทที่คัดสรรแล้ว
เรียนรู้และเข้าใจข้อธรรมในพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
ได้ศีล สมาธิ และปัญญาไปในคราวเดียวกัน

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้
ณ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กิจกรรมมีหลากหลาย
เริ่มตั้งแต่เช้าวันที่ ๓๑ ธันวาคม
จนถึงเช้าวันปีใหม่
สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย
รายละเอียด คลิกที่นี่


 

หนังสือธรรมะรับปีใหม่ Download ฟรี

2017 12 25 3

ในวันนี้เฉพาะสิ้นปีนี้เพื่อปีหน้า จะบอกหัวใจของพระพุทธศาสนา เหมือนกับพระองค์เล็กๆ แขวนไว้ได้ที่คอ คือคำว่า “ตถาตา” ถ้าไม่ชอบบาลี ก็ใช้คำว่า “เช่นนั้นเอง” ถ้าทุกคนแขวนเช่นนั้นเองไว้ที่คอก็เหมือนแขวน พระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าที่ไหนทั้งหมด ช่วยคุ้มครองป้องกันได้หมด และทำให้ก้าวหน้าสูงยิ่งๆ ขึ้นไป สมกับที่เป็นปีใหม่ ที่มันควรจะยิ่งขึ้นไป - พุทธทาสภิกขุ บรรยายเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มา : ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง Download หนังสือ คลิกที่นี่ 

Newsletter BIA JAN 2018 Page 1 cr

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. พุทธภาษิตจากธรรมบท
และภาสิตจากคัมภีรปัญจตันตรฺ. (2474). BIA5.1/4 กล่อง 1 หน้า 17
ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th


ttt 1 800x322

17211875 10155008359067456 5690662282745092430 o cr

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย @สวนลุมพินี ครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๑๗ - ๒๑ ม.ค. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ คณะบุญจาริก ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานธรรม หมู่บ้านอีสานใต้ ในงานนี้พบกับกิจกรรมการเรียนรู้ ธรรมะจากการปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา และการจาริกที่เป็นบุญ ในเส้นทางอีสาน • พิเศษ กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว @สวนลุมฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ม.ค. เวลา ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. • ลานธรรม หมู่บ้าน อีสานใต้ สวนลุมพินี


ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๑ ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส เรียนรู้ ทำความเข้าใจชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านความรู้อันลึกซึ้งของพระพุทธองค์ ทำให้ชีวิตมีความสุขได้ง่ายขึ้น • หลักสูตรวันอังคาร ต่อเนื่อง ๘ ครั้ง : วันอังคารที่ ๙, ๑๖, ๒๓, ๓๐ ม.ค., ๖, ๑๓, ๒๐ และ ๒๗ ก.พ. เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. • หลักสูตรวันเสาร์ ต่อเนื่อง ๔ ครั้ง :วันเสาร์ที่ ๑๓, ๒๗ ม.ค., ๓ และ ๒๔ ก.พ. เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. • สอบถาม: คุณวุฒิ ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ • รายละเอียด : bit.ly/2fdva7U


ธรรมะปฏิบัติ ฟังข้อธรรมและร่วมปฏิบัติ กับหลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สอบถาม: ๐๘ ๑๕๑๗ ๔๔๐๐ • dhammapatipatti.org


 หนังสือใหม่ในสโมสรธรรมทาน
(ปีใหม่ โฉมใหม่) ธรรมะใกล้มือ ม.ค. ๖๑
กาลเวลากับชีวิต

books jan

“เวลาคือระยะระหว่างความอยากกับความสมอยาก... เมื่อเราอยาก เวลาก็เกิดขึ้นทันที
ถ้าเราไม่ต้องการอะไร เวลาก็ไม่มี พอสมอยาก เวลาก็หยุด”
-พุทธทาสภิกขุ-

ความแตกต่างระหว่างเวลาและพื้นที่ก่อให้เกิดรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่มีมิติหลากหลาย, พุทธทาสภิกขุหยิบเรื่องธรรมชาติมาอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เล่มนี้อ่านสนุก อ่านแล้วจะเข้าใจเวลาและอะไรๆ มากขึ้น ช่วยคลายความหลง คลายความยึดมั่นถือมั่น และเชื่อว่าที่สุดจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงได้

สนใจหนังสือ, ร่วมสมทบผลิต, สมัครสมาชิก, สั่งหนังสือเพื่อเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ฯลฯ ติดต่อ ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/bookclub.bia


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ อีกกว่า ๓๐ กิจกรรม ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.bia.or.th

หรือดูจากปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar

Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2BaVSJ0


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th