Recommend Print

ประมวลภาพและเหตุการณ์ เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี เป็นกิจกรรมที่ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำสืบเนื่องมาจากงานวันปีใหม่ที่สวนโมกขพลาราม ไชยา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปิดท้ายของเทศกาลเจริญสติ ซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบหลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆ

โดยในปีนี้ใช้แนวคิด "ปีใหม่...ชีวิตใหม่ พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน" โดยมีหลักคิดให้ทุกคนได้มาเตรียมตัวและเตรียมใจเริ่มต้นปีใหม่ให้ประกอบไปด้วยธรรม เพื่อที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างเข้มแข็ง เพราะการทำงานที่ให้ได้สำเร็จประโยชน์อย่างราบรื่นนั้น ต้องอาศัยธรรมะต่างๆ เข้าช่วย เช่น การมีความเพียร ความซื่อสัตย์ รวมถึงการปล่อยวางจากสิ่งต่างๆ

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยการตักบาตร ฟังเทปธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุ และการฟังปรารภธรรมจากพระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ ๙ รูป จากวัดดุสิดารามวรวิหาร

Image00001

ช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้เลือกทำ ได้แก่ ศิลป์ศีลภาวนาซึ่งมี ๓ กิจกรรมย่อย คือ การทำพวงกุญแจสร้างสุข มอบให้เด็กบนดอยนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว, การทำถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย / ตกแต่งกระเป๋าผ้าสำหรับใส่หนังสือสวดมนต์ และหนังสือธรรมะ เพื่อมอบให้บ้านปันรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการทำตุ๊กตาน้องแทนใจ การเย็บตุ๊กตายัดใยสังเคราะห์ เพื่อมอบให้เด็กด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า

กิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้นอกจากจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เจริญเมตตาภาวนาและฝึกฝนการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำงานอีกด้วย อีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงบ่าย คือ การปฏิบัติอานาปานสติ ซึ่งมีผู้สนใจเรียนรู้จำนวนมากตลอด ๔ ชั่วโมง นำภาวนาโดย พระมหาฟูกิจ ชุติปัญฺโญ

Image00005

Image00010

jit

เมื่อถึงช่วงเย็นได้มีการเปิดโรงทาน โดย ธรรมภาคีต่าง ๆ ทีได้เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและสุขใจในการได้แบ่งปันและได้สนับสนุนให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มีกำลังพร้อมที่จะภาวนาในค่ำคืน

tan

กิจกรรมในช่วงเย็น บริเวณสวนพุทธธรรม เริ่มด้วยการทำวัตรสวดมนต์ช่วงเย็น และ ฟังธรรมจากพุทธทาสภิกขุ เรื่อง วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อมโยงของตัณหาและเวลา จากนั้นเมื่อเวลาหนึ่งทุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟังการปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ซึ่งได้ตั้งคำถามเตือนให้ทุกคนดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อใด นอกจากนั้นท่านยังได้พูดแนะข้อธรรมจากพระสูตรที่นำไปปฏิบัติเพื่อให้แต่ละคนได้สามารถเป็นกำลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างเข็มแข็ง

Image00064

Image00072

ในช่วงต่อจากนั้น เป็นช่วงนำสู่การภาวนาที่เข้มข้นมากขึ้น โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี จากนั้นได้มีการอ่านคำกลอนปีใหม่และคำอวยพรปีใหม่ของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ได้เมตตาแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสู่ปีใหม่ ให้มีชีวิตที่สดใหม่กว่าปีเก่า มีความสุขตั้งแต่ในระดับบุคคลไปจนถึงสังคม

ในช่วงของการสวดมนต์ภาวนาข้ามปีซึ่งเป็นช่วงสำคัญของงานในค่ำคืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สวดมนต์บทสำคัญ อาทิ ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ, มงคลสูตร และบทอื่นๆ ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นการสวดมนต์แปล ทำให้ผู้สวดได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ได้แจ่มชัดและสามารถนำไปพิจารณาและสมาทานปฏิบัติได้ในปีใหม่นี้ ก่อนเข้าสู่ช่วงวันปีใหม่ ๕ นาทีได้มีการทำสมาธิภาวนาอย่างสงบนิ่งเพื่อก้าวสู่ปีใหม่ด้วยใจที่สะอาด เบิกบาน ปราศจากกิเลส หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

Image00077

Image00082

20171231 234242

Image00026

Image00085

Image00068

Image00086

20180101 000613

Image00089

หลังจากเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปีใหม่ ผู้ที่ตั้งใจปรารถความเพียรตลอดคืน ได้รับฟังการปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี, พระสิงห์ทอง เขมิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี และแม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์  ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ตามลำดับ โดยผู้ได้ปฏิบัติธรรมบางส่วนได้กางกระโจมหรือมุ้งอยู่บริเวณรอบ ๆ สวนพุทธธรรมและได้ปฏิบัติความเพียรจนถึงรุ่งอรุณของวันปีใหม่ กิจกรรมสุดท้ายในช่วงเช้าวันปีใหม่ คือ การตักบาตรอาหารแห้งรับปีใหม่และฟังธรรมจากพุทธทาสภิกขุ และร่วมกันกินข้าวจานแมวแบบสวนโมกข์

Image00091

Image00093

Image00028

Image00040

Image00052

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระที่ได้รับนิมนต์มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณเหล่าธรรมภาคีและจิตอาสาที่ช่วยกันเสียสละเวลาและแรงกายดูแลงานส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะงานดูแลพื้นที่ ห้องน้ำ ลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรวมถึงผู้เกี่ยวข้องการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่ได้เป็นกำลังสำคัญยิ่งและทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความงดงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี เพื่อนำไปใช้ในการเป็นกำลังของแผ่นดินที่เข้มแข็งต่อตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้