Recommend Print

บุญจาริก ปี ๒๕๖๑

 

12360395 466005376921054 7664390178087990323 n

เดือนมกราคม

อาจารยบูชา พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๖๑
รายละเอียด คลิกที่นี่ 

เดือนกุมภาพันธ์

งานบุญปริวาสกรรม ร่วมปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ
วันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๖๑
รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

เดือน มีนาคม

ปฏิบัติธรรมวัดป่าบุญล้อม สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม
วันพฤหัสบดีที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง : ค่ำวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – ถึงเช้าวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน เมษายน

ปฏิบัติธรรมวัดวะภูแก้ว (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)  เรียนรู้วัดหลวงพ่อโต เมืองเสมา วิหารเทพ นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง : เช้าวันศุกร์ที่ ๖ – ค่ำวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน พฤษภาคม

ทริปพิเศษ งานบุญล้ออายุ ๑๑๒ ปีพุทธทาสภิกขุ
สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติธรรมกับ พระอาจารย์โพธิ์ จันทสโร
ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
วันศุกร์ที่ ๒๕ - วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน มิถุนายน

ปฏิบัติธรรมวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันเสาร์ที่ ๒ - วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง: เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ ๓ - กลับถึงค่ำวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน กรกฎาคม

ปฏิบัติธรรมเพ็ญภาวนา อาสาฬหบูชา กับ พระอาจารย์มหานงค์ สุมังคโล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง :ค่ำวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ -กลับถึงค่ำวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน สิงหาคม

ตามรอยแรกพุทธศาสนา คำชะโนด ภูพระบาท บ้านเชียงภูทอก
วันศุกร์ที่ ๑๐ - วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง : ค่ำวันศุกร์ที่ ๑๐ - กลับถึงค่ำวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน กันยายน

ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ที่วัดวิวัฏฏะ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  - วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง : ค่ำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ - กลับถึงค่ำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน ตุลาคม

ปฏิบัติธรรมกับ พระอาจารย์สุธรรม สุธัมฺโม
วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
วันศุกร์ที่ ๑๙ – วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง : ค่ำวันศุกร์ที่ ๑๙ – ค่ำวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

เดือน พฤศจิกายน

๑. อาจารยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าบ้านหนองผือ สกลนคร
วันศุกร์ที่ ๙ - วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(ออกเดินทาง :ค่ำวันศุกร์ที่ ๙ - กลับถึงค่ำวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
รายละเอียด คลิกที่นี่

๒. ตามรอยธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์
ปฏิบัติธรรมที่วัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี
สาขาที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายละเอียด คลิกที่นี่หมายเหตุ : ปฏิทินในแต่ละเดือนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ยกเลิกโปรแกรมเดือนธันวาคม

  2018072sm

 


 

    รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ facebook บุญจาริก