Recommend Print

จดหมายข่าว มีนาคม ๒๕๖๑

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

2018 02 24 195412

Mar 02

2018 02 24 172019

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. พุทธภาษิตจากธรรมบท
และภาสิตจากคัมภีรปัญจตันตรฺ. (2474). BIA5.1/4 กล่อง 1 หน้า 34.
ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th

Mar 01b


ธรรมะปฏิบัติ ฟังข้อธรรมและร่วมปฏิบัติ กับ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร วันพุธที่ ๒๘ มี.ค. • เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ สอบถาม: ๐๘ ๑๕๑๗ ๔๔๐๐


เสา(ร์) ๕ ตลาดนัดกัลยาณมิตร ครั้งที่ ๗ ตอน เป็น.อยู่.คือ. ร่วมกับพระอาสากลุ่มคิลานธรรม สืบสานปณิธาน ท่านอาจารย์พุทธทาส ข้อที่ ๑ ให้พุทธศาสนิกชน หรือ ศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตาม เข้าถึงความหมายอันลึกซึ้ง ที่สุดแห่งศาสนาของตน มาชอปปิ้งเรียนรู้หนทางแห่งความสุขจากบูธของเครือข่ายภาคีที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนความสุขกายสบายใจ และร่วมฟังเสวนา ชาวพุทธยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีความสุขความเจริญจริงหรือ? กับ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ, นที เอกวิจิตร ชวนคุยโดยอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ • วันเสาร์ที่ ๓๑ มี.ค. เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.


บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กทม. และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตที่จะได้เรียนรู้ประเพณีการทำบุญบูชาน่านิยมในพุทธศาสนาของชาวอีสาน ได้ร่วมฟังธรรมกับพระสงฆ์ รูปสำคัญของภาคอีสาน และปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาท่ามกลาง ความร่มรื่นของพรรณไม้ในสวนลุมพินี • วันเสาร์ที่ ๑๗ มี.ค. เวลา ๖.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. • เกาะลอย สวนลุมพินี


 สโมสรธรรมทาน ขอแนะนำธรรมะใกล้มือ
มี.ค. ๖๑ (เดือนมาฆบูชา) - ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม

201803 ธรรมะกบการปฏบตธรรม cr


"ดูก่อนสุภัททะ พระภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบไซร้ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์" - พระพุทธเจ้า

เนื้อหาสำคัญๆ กล่าวเรื่อง ธรรมะต้องปฏิบัติลงไปที่ความทุกข์, ถ้าเป็นอยู่โดยชอบจะไม่เกิดกิเลสและอนุสัย, สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่สำคัญ ทำคนให้เป็นพระอรหันต์มาแล้วนับไม่ถ้วน, อยู่อย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์, นรกสวรรค์อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ถ้าปัจจุบันถูกต้อง อนาคตจะควบคุมตัวมันเองอย่างถูกต้อง
 
พุทธทาสภิกขุบอกว่า "โลกมันอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าเราจัดการถูกต้องกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็คือจัดการถูกต้องทั้งโลกเลย" เล่มนี้เหมาะสำหรับการศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ชนิดตรงกระชับชัดเจน ครบทั้งความรู้และแนวปฏิบัติ ทั้งการสกัดกิเลส การสลัดอนุสัยแย่ๆ และการรับมือกับเวทนาชนิดพลิกจากทุกข์ให้กลายเป็นหลุดพ้น อ่านแล้วรู้สึกว่า ต่อไปความทุกข์คงจะขีดข่วนจิตใจเราตามอำเภอใจง่ายๆ ไม่ได้อีกแล้ว

สนใจหนังสือ, ร่วมสมทบผลิต, สมัครสมาชิก, สั่งหนังสือเพื่อเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ฯลฯ ติดต่อ ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/bookclub.bia 

ebook ธรรมะใกล้มือ ศึกษา ค้นคว้า อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด ได้ที่ www.bia.or.th/ebook


ปิดเทอมใหญ๋ภาคฤดูร้อนนี้ ขอเชิญผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมค่ายธรรมะ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจตนเอง ส่งเสริมภูมิต้านทานชีวิต และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

01sm

  • ๑๘ มี.ค.  ค่ายเพลินธรรมนำ ปัญญา ตอน ศิษย์มีธรรมนำปัญญา เพื่อปลูกฝังการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ เรียนรู้ข้อธรรม เรียนรู้หน้าที่ ฝึกสติ สมาธิ และปัญญา สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นคนดีของสังคม ฟังธรรมจากพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ  (สำหรับเด็ก อายุ ๙ - ๑๒ ปี)
  • ๒๐ เม.ย.  ค่ายวัยใส ค่ายที่นำพาไปสู่การค้นหาตัวตน เพื่อฉายภาพตามที่ตนปรารถนาให้โลกเห็น (สำหรับวัยรุ่นอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี) 

  • ๒๘ และ ๒๘ เม.ย.  ค่ายครอบครัว สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป อบรมพร้อมผู้ปกครองที่ดูแล (ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่หรือญาติสนิท) เรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้ง โยคะครอบครัวหรรษา เรียนรู้พื้นที่ความสัมพันธ์ และอื่นๆ ฟังธรรมจากพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ (กิจกรรมจัดต้อเนื่อง ๒ วัน ไม่พักค้าง)

ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านรายละเอียด การเตรียมตัว เพิ่มเติมที่ได้ที่ http://bit.ly/2olypfN  ลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th


ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ การกลับมาแห่งศีลธรรม  ชวนกันทุกคน ให้เห็นคุณค่า…“ทุกชีวิต เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น” วันอาทิตย์ที่ ๔ และ ๑๘ มี.ค. เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ สโมสรธรรมทาน • สอบถาม: คุณกชพร ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๒๙๙


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ
ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
ศึกษากำหนดการกิจกรรมได้จาก
ปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar
Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2sCqKOQ


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th