Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานเสา(ร์)๕ ครั้งที่ ๙ ตอน "พอดีคือความสุข"

เสา(ร์)๕ ครั้งที่ ๙ ตอน "พอดีคือความสุข"
วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

41698839 10156613279137456 4573058014575067136 n


ปัจจัยในครั้งนี้ มอบให้โรงเรียนพระปริยัติ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ register.bia.or.th


กำหนดการ

๙.๐๐ - ๙.๔๕ น. เปิดตลาดด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ธนูโพชฌงค์ เจริญสติ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การรักษาตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด กับหมอเจค็อบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เวิร์คชอปการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักผลไม้ ณ ลานไม้หอม ชั้น ๒

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ศิลป์ภาวนา ได้แก่ ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย และตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ เสวนา ม่วน เอ็ดดูเคชั่น ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๒.๐๐ น. ทานอาหารกลางวัน นำอาหาร ขนม มาแบ่งกันที่โต๊ะแบ่งปันได้

งานนี้ขอไม่มีขยะ งดโฟม ลดพลาสติค พกกระติกน้ำ หิ้วตะกร้า ถุงผ้า กล่องข้าวมาทานด้วยกัน และฟังดนตรีเพลิน ๆ จาก เด็กๆ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คัดพระสูตรด้วยพู่กันจีน ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนา “พอดี คือ ความสุข” กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.เดชา ศิริภัทร ชวนคุยค้นหาความสุขโดย คุณจิรา บุญประสพ  ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ปิดท้ายด้วยความสุขกับ ดนตรีจากเด็กๆ 

๑๗.๐๐ น. จบกิจกรรม

41199286 10156595527222456 8583348538824458240 n