Recommend Print

มาตาภาวนา ( อบรมภาวนาแบบพักค้างสำหรับสตรี ๔ วัน ๓ คืน)

มาตาภาวนา

ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

ในวันศุกร์ ๑๒ -  วันจันทร์ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง ๑๕  ถนนรังสิต-องครักษ์  อ.องครักษ์ จ. นครนายก 

อำนวยการจัดโดย กลุ่มมาตาภาวนา ธรรมภาคีสวนโมกข์กรุงเทพ

20180908 mata 9

รายละเอียดการอบรม

เป็นการอบรมภาวนาแบบพักค้างสำหรับสตรีเป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน เพื่อศึกษาชีวิตด้านใน ปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิต และหนทางที่จะทำให้ชีวิตเยือกเย็นและเป็นสุขมากขึ้น โดยการฟังธรรมบรรยาย การปฏิบัติภาวนาและการสนทนาธรรม

วิทยากร

คุณชีวนันท์ พรถิระมงคล ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

๐ เพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐ – ๖๐ ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามสมควร ช่วยเหลือตนเองได้

o เคยผ่านการอบรมการเจริญสติเบื้องต้น รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อย ๓ วันต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภาวนาได้ด้วยตนเอง 

o ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของการอบรม คือ ฝึก"อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง"

o สำรวมกาย วาจา ใจ สามารถร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดการอบรม 

ข้อปฏิบัติการฝึก "อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง"

o สมาทานศีล ๘

๐ ปิดวาจา งดใช้เครื่องมือสื่อสาร ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

๐ อยู่ร่วมตลอดการอบรม ตรงต่อเวลา และไม่ออกนอกบริเวณที่กำหนด

๐ ปฏิบัติชาคริยานุโยค : การปรารภความเพียรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอ (ตามความสมัครใจ)

๐ ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มอย่างอื่นติดตัวมา ควรรับประทานเฉพาะที่จัดให้

๐ ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย

วิธีการสมัคร

กรุณาอ่านรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนสมัคร และลงทะเบียนเพื่อสมัครได้ที่ http://register.bia.or.th/member_select1.php?act_id=3735

ผู้เข้าร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางส่วน (ค่าที่พักและค่าอาหาร) ท่านละ ๙๐๐ บาท

โดยโอนเข้าบัญชี  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี  111-296295-8 ภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ประสานงาน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งผู้ประสานงานทราบ

รับสมัครจำนวน ๓๐ ท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนหรือปิดรับเมื่อผู้สมัครเต็ม

การเตรียมตัว

๑. แต่งกายด้วยชุดและสีสุภาพ เนื้อผ้าไม่บางและไม่รัดรูป เหมาะสมและสะดวกสำหรับการนั่งสมาธิ

และกิจกรรมบริหารกาย

๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว เสื้อกันหนาว (กรณีฝนตกอากาศเย็น) ผ้าคลุมไหล่ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ขวดน้ำดื่ม กระบอกน้ำร้อน ไฟฉาย ร่ม ขอให้ใส่ถุงผ้าเพื่อกันเสียงรบกวนผู้อื่นจากถุงพลาสติก

สอบถามผู้ประสานงาน

โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๑๐, ๐๘ ๙๐๒๓ ๒๘๑๕ (คุณภัทร) อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ลิ้งค์แผนที่การเดินทางไปอาศรมวงศ์สนิท : https://goo.gl/maps/PJFXio3bu9r

คลอง ๑๕ ถนนรังสิต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก ๒๖๑๒๐  

มือถือ ๐๙๘- ๔๐๓ ๒๕๕๗ โทรศัพท์ ๐๓๗- ๓๓๒ ๒๙๖ ถึง ๗ , ๐๓๗ - ๓๓๒ ๒๑๘

41763975 2177450535660698 4004896307318620160 n