Recommend Print

บุญจาริก - ร่วมปฏิบัติธรรม งานบุญเข้ากรรมตามฮีตเดือนอ้าย ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

ร่วมปฏิบัติธรรม งานบุญเข้ากรรมตามฮีตเดือนอ้าย
ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

เลาะเบิ่งคองเก่าฟังเล่าความความหลังที่ ผามออีแดง

ชมเทวรูปแกะสลักนับพันปี อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

IMG 1260

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๙.๐๐ – ๑๙.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

๒๐.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๐๕.๐๐ น.  ถึงวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. นำสัมภาระเข้าที่พัก / ทำภารกิจส่วนตัว,พักผ่อน

๐๗.๓๐ น.  ตักบาตรข้าวเหนียว

๐๘.๐๐ น.   รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทาน  รับประทานอาหาร(ทานมื้อเดียว)

๑๑.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากทานอาหารเสร็จ ประมาณเที่ยง เข้ากราบพระอาจารย์ราวี จารธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม

๑๓.๐๐ น.  รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา

๑๖.๐๐ น.  น้ำปานะ

๑๗.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.๓๐ น.  รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์/ทำภารกิจส่วนตัว

๑๘.๑๕ น.  สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.  นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรม กับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม

๒๐.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนา แล้วพักผ่อน

IMG 1259

12814025_868509303267069_7364118090141979184_n.jpg

วันเสาร์ทื่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๗.๓๐ น.  ตักบาตรข้าวเหนียว

๐๘.๐๐ น.   รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา กล่าวสังฆทาน  รับประทานอาหาร(ทานมื้อเดียว)

๑๑.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐ น.  รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังธรรมเทศนา

๑๖.๐๐ น.  น้ำปานะ

๑๗.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.๓๐ น.  รวมตัวกัน/เดินจงกรมไปที่สระนาฬิเกร์/ทำภารกิจส่วนตัว

๑๘.๑๕ น.  สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.  นั่งสมาธิภาวนา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติปริวาสกรรม กับคณะศิษย์พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม

๒๐.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนา แล้วพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว, ทำวัตรเช้า,นำสัมภาระขึ้นรถ

๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปผามออีแดง / รับประทานอาหารเช้าบนรถ

๐๙.๐๐ น.  ถึงผามออีแดง ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ

C:\Users\bia\Desktop\ป้าย-ผามออีแดง.jpg

ผามออีแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดงมีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปอย่างเป็นมุมกว้าง มีฝูงค้างคาวในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณใกล้เคียงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถานสถูปคู่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนกลมข้างในเป็นโพรง สำหรับบรรจุสิ่งของสร้างด้วยหินทรายแดง ขนาดกว้าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

C:\Users\bia\Desktop\คำอธิบาย-ผามออีแดง-650x431.jpg

ประวัติความเป็นมาของผามออีแดง

ก่อนที่คณะของท่านจะผ่านเส้นทางขึ้นมาท่านจะต้องผ่านหมู่บ้านสุดท้ายตั้งอยู่ติดชายแดน คือ บ้านภูมิซรอล ภูมิ แปลว่า บ้าน ซรอล แปลว่า ต้นสน ระยะทางจากภูมิซรอล ถึง ผามออีแดง 11 กิโลเมตร ผามออีแดงเป็นเนินหน้าผาสูงลาดชัน 45 องศา หรือเดิมเรียกว่าเนิน 45 เมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้มีคณะครูแดงจำนวน 30 คน ได้เดินทางมาเที่ยวทัศนศึกษาที่ปราสาทเขาพระวิหาร รถของคณะครูแดงได้ประสบอุบัติเหตุบริเวณเนิน 45 จึงทำให้ครูแดงเสียชีวิต และได้มาปรากฏกายให้เจ้าหน้าที่พบเห็นบ่อยครั้ง จึงเป็นที่เล่าขานกันมา และเรียกติดปากกันมาจนเป็นตำนาน “ผามออีแดง” จนถึงปัจจุบัน

C:\Users\bia\Desktop\รูปพระพุทธรูป.jpg

ภาพสลักนูนต่ำ

บริเวณผามออีแดง มีภาพแกะสลักนูนต่ำเป็นภาพคน 3 คน ในเครื่องแต่งกายแบบชาวกัมพูชา สร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่ 11 อายุประมาณ 1,500 ปี มีโบราณวัตถุ (พระพุทธรูปนาคปรก) มีบนไดลงชมภาพแกะสลักนูนต่ำบนผนังหินทรายอยู่ใต้หน้าผา หันหน้าไปทางทิสตะวันออก บริเวณจุดสูงสุดของผามออีแดงสามารถมองเห้นทัศนียภาพของปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจน งานนี้ต้องมาสัมผัส

ธงชาติไทย


ผามออีแดง เป็นที่ตั้งของเสาธงชาติไทย ซึ่งเดิมเป็นเสาธงที่ตั้งอยู่บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาว่าปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจออกจากปราสาทพระวิหาร ทำให้ประเทศไทย ต้องถอนกำลัง

ทหารและธงชาติไทย ที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว

C:\Users\bia\Desktop\ผามออีแดง-อ.กันทรลักษ์-650x433.jpg

๑๐.๓๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๒๒.๐๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ(๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม - ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้  กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป  ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

๑. หากท่านได้สำรองและต้องการจะยกเลิก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยนับไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

รับสมัครไม่เกิน  ๒๘  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๒๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ”สาขารัชโยธิน  เลขที่ 111-296295-8   จากนั้นเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

การเตรียมตัว

๑.การแต่งกาย

   ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงสีขาว ผ้าถุงสีดำ กางเกงสีดำ หรือกางเกงสีสุภาพ(เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)   

   ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว กางเกงสีดำ หรือกางเกงสีสุภาพ

๒. เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์