Recommend Print

จดหมายข่าวหอจดหมายเหตุพุทธทาส มีนาคม ๒๕๖๒

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

march01 arc

20190217

พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

“ผมว่าชีวิตผม มันเกิด ๓ ครั้ง หนึ่งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดจากพ่อแม่ สองเกิดจากธรรมะในพุทธศาสนาผ่านท่านอาจารย์พุทธทาสนี่แหละ สามคือเกิดจากเหตุการณ์การบ้านการเมือง วิทยาศาสตร์สังคมว่างั้นเถอะ ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรานี่ตื่นขึ้น ๓ ครั้ง หนึ่งเป็นกาย สองทางจิต สามคือปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สามอย่างนี้ที่ผมคิดว่าผมเกิด”

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ บอกเล่าความทรงจำจากเสี้ยวชีวิตที่ถูกปลุกให้ตื่นจากธรรมะของ 'พุทธทาสภิกขุ' และอธิบายถึงสภาวะของ ‘พุทธะ’ ที่นำพาให้ผู้ร่วมสนทนาเดินทางกลับเข้าสู่ด้านในเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ 'พุทธทาส' เอาไว้อย่างน่าประทับใจว่า

“พุทธ (พุทธะ) ไม่ได้หมายถึงบุคคล พุทธทาสก็ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นสภาวะอันหนึ่ง สภาวะของพุทธะ คือ ผู้รู้ ตื่น แล้วก็เบิกบานอยู่ด้วยธรรม สะอาด สว่าง สงบ...สะอาด สว่าง สงบนี่แหละ คือจิตที่ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ” อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2tG2rNm หรือ ชมคลิปบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/0gXQ3Z5E5N8 

cds

สโมสรธรรมทาน (co dhamma space) แนะนำ ธรรมะใกล้มือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ถาม-ตอบ สิบห้าวินาที

190220 ถามตอบ สบหาวนาท ปก barcode1 cr

เนื้อหาในเล่ม เนื้อหาในเล่ม ความมืดสีขาวคืออะไร / ตายก่อนตายคืออย่างไร / ตายให้เป็น ตายอย่างไร / เป็นให้เป็นคือเป็นอย่างไร / เวลากินคน กินได้อย่างไร / จิตคืออะไร / ทำไมคนจึงเกิดมาไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน / ทำไมคนจึงกลัวการตายมากกว่ากลัว การเกิด / ชีวิตคืออะไร / ชีวิตมาจากไหน / ทำไมชีวิตจึงลำบากนัก / จุดมุ่งหมายของ ชีวิตควรจะเพื่ออะไร / ที่ว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวหมายความว่าอะไร ... เหตุใดจึงเปรียบกับควายครับ / จริงหรือที่ว่าความสุขไม่มี / แล้วจะอยู่ไปทำไมครับ /ยิ่งทำดี ยิ่งจะมีนรกมาก หมายความว่าอะไรครับ / ในสุญญตา มีกรุณาเต็มสุดใจ แต่ผู้ ให้และผู้รับกลับไม่มี หมายความว่าอะไรครับ ฯลฯ 

คำถามทั้งกว้างทั้งลึกเช่นนี้ จะตอบอย่างไรใน ๑๕ วินาที  รับฟังคำตอบได้ในเล่ม 

สมทบการผลิตเล่มละ ๑๐ บาท ได้ที่สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ ติดต่อ facebook BIA Book Club สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือรายปี ทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่


ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ • ๓ มี.พ. ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง “รู้ลึก รู้รอบ…หลักปฏิบัติกรรม การสิ้นกรรม เชื่อดีกว่าไม่เชื่อ ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อ”  ๑๗ มี.ค. เรื่อง “รู้ลึก รู้รอบ…หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน  นิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้ นิพพานต่อตายแล้ว” ลงทะเบียน คลิกที่นี่ รายละเอียด คลิกที่นี่

act

 

1550049750503

อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชนตามแนวปฏิบัติท่านโกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ ๘ - ๑๘ ปี จัด ๔ รอบ • ๑๗, ๑๘ เม..ย. ๑, ๒ พ.ค. ๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ระเบียบการและรายละเอียด: https://goo.gl/kpGFbT สอบถามเพิ่มเติม: ๐๘ ๑๓๔๗ ๖๘๖๗ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


เสา(ร์) ๕ ตลาดบุญ ตอน เป็นเกลอกับธรรมชาติ พบกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสินค้ารักษ์โลกจากร้านค้ากัลยาณมิตรกว่า ๓๐ ร้าน และนานากิจกรรมที่จะพาพวกเราใกล้ชิดกับธรรมะและธรรมชาติ • ๓๐ มี.ค. ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 


สนุกกับพุทธประวัติ ซีรี่ย์บรรยายธรรม ย้อนเวลาสู่พุทธกาล ตามรอยบาทพระศาสดา : บุพพนิมิต ๔ ท่ามกลางวันเวลาเสวยสุขมหาสมบัติ Love and Laitie s’ Life ในและนอกพระราชวัง   เล่าเรื่องโดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) วัดญาณเวศกวัน  ๑๖ มี.ค. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


ธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร   ๑๘ มี.ค.  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.


20190115 ธรรมะบำบดความเจบปวย V3 cr

ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๖ การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป • ๓๑ มีนาคม ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายละเอียด ลงทะเบียน คลิกที่นี่


Deep Listening & Dialogue (การฟังอย่างลึกซึ้ง) โดย เรือรบ เชิญร่วมฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว • ๒๔ มี.ค. ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมอื่น ๆ ติดตามได้จาก ปฏิทินกิจกรรม หรือ download แผ่นพับกิจกรรม หรือที่ www.bia.or.th


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐ แผนที่ http://goo.gl/maps/Ezxd