Recommend Print

จดหมายข่าวหอจดหมายเหตุพุทธทาส เมษายน ๒๕๖๒

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

april

arc

“ธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติ
ธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดา”

พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ
นิคม เจตน์เจริญรักษ์

IMG 6792sm

 “ได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าท่าน (พุทธทาสภิกขุ) ในห้องหลังจากท่านสิ้นแล้ว ก็เดินไปในห้องนั้นอยู่คนเดียว ก็จับเท้าท่านบ้าง จับมือท่านบ้าง ดูท่านบ้าง ความรู้สึกเหมือนกับท่านมาสอนอีกครั้งหนึ่งว่า ธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมดาก็คือธรรมะ วนเวียนอยู่อย่างนี้ ก็เห็นความเป็นธรรมดาของวิถีชีวิตว่าใครก็ต้องเป็นอย่างนี้”

นิคม เจตน์เจริญรักษ์ กรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เล่าถึงสัจธรรมครั้งสุดท้ายที่ ‘พุทธทาสภิกขุ’ ภิกษุธรรมดาๆ ได้จัดแสดงผ่านสังขารที่ปราศจากลมหายใจ บทเรียนที่ควรค่าแก่โลกร่วมสมัยที่ปรารถนาความยิ่งใหญ่จนเกินกว่าจะแสวงหาอะไรที่เป็นธรรมดา

อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2TjbeiU หรือ ชมคลิปบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/JHH-jwnbDk4

cds

สโมสรธรรมทาน แนะนำธรรมะใกล้มือ เม.ย. ๖๒ - ธรรมะสำหรับผู้แรกศึกษา

ธรรมะคือทุกสิ่ง ธรรมะคือหน้าที่ สมดุลชีวิต ๒ ประการ และ ๑๕ คำถามที่วัยรุ่นสงสัย 

2019 03 21 060726

เนื้อหาในเล่ม

ธรรมะคือทุกสิ่ง / ธรรมะคือหน้าที่ / ชีวิตที่สมดุลต้องเทียมด้วยสัตว์ ๒ ตัว / ถามตอบ  ๑. ผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพเป็นคนที่เลวมากไหม, ๒. พระภิกษุที่ถูกต้องเป็นอย่างไร, ๓. ภิกษุที่ถูกต้องต้องทำประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจอย่างไร, ๔. ความดีกับความยุติธรรมมีส่วนดีอย่างไรบ้าง, ๕. เรื่องพระศรีอาริย์, ๖. ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า, ๗. สวรรค์ - นรก มีจริงไหม, ๘. การล่องหนหายตัวได้, ๙. จิตประภัสสรกับจิตพระอรหันต์แตกต่างกันอย่างไร, ๑๐. นิกายเซนกับจิตประภัสสรตายตัว, ๑๑. อนาคตังสญาณ,๑๒. ประโยชน์ของอนาคตังสญาณ, ๑๓. การอนุโมทนาส่วนบุญของผู้อื่น,๑๔. สิ่งแทรกแทรงขณะภาวนา, ๑๕. การเห็นภาพขณะภาวนา

สมทบการผลิตเล่มละ ๑๐ บาท ได้ที่สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ ติดต่อ facebook BIA Book Club

สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือรายปี ทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่


new ธรรมะใกล้มือ “สัมผัสมือ สัมผัสใจ ใกล้ชิดธรรม” ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการอ่าน การใคร่ครวญและนำข้อธรรมจากหนังสือธรรมะใกล้มือไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เพื่อเจริญสติและแสวงหาปัญญาเบื้องต้นและร่วมพูดคุยเบื้องหลังการผลิตธรรมะใกล้มือกับผู้จัดทำ • ๑๔ เม.ย. ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ • สอบถาม: ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๒ (คุณต๋อย)


 new ฟังเป็นบุญ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ สามารถระบายเรื่องราวชีวิตความทุกข์ในใจและใคร่ครวญถึงความทุกข์นั้นอย่างมีสติไปกับกัลยาณมิตรอาสาสมัคร "ฟังเป็นบุญ" ที่จะช่วยยกระดับคุณค่าในใจและพลังสติ  ๑๘ เม.ย. ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยธนาคารสติในเครือข่ายชีวิตสิกขา • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ • สอบถาม: ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๒ (คุณต๋อย)

 new สโมสรชวนคุย “ส่งธรรม สื่อใจ ไร้กำแพง” พบกับคุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี ครูผู้สอนการเขียนในเรือนจำและผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตอาสา “เพื่อนหลังกำแพง” เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อดีตนักโทษประหาร จากมือที่เปื้อนบาป สู่มือที่ปั้นบุญ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตหลังกำแพง การเยียวยา และการสร้างคุณค่าใหม่ • ๒๗ เม.ย. ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ • สอบถาม: ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๒ (คุณต๋อย)

 new ศิลป์สื่อธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครอบครัวโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการน้อมนำข้อธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสสู่การปฏิบัติ  เพื่อทำความเข้าใจตนเองและสานความสัมพันธ์ในครอบครัว ๒๘ เม.ย. ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน รับสมัคร ๑๐ ครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน ๓ คน)  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ • สอบถาม: ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๒ (คุณต๋อย)

ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ

• ๗ เม.ย. “รู้ลึก รู้รอบ … หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ์ สิ่งสำคัญของพุทธศาสนาในรูปภาษาธรรม”
• ๒๑ เม.ย. “รู้ลึก รู้รอบ … หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ์  ศาสนาที่แท้จริงมีเพียง ศาสนาเดียว มนุษย์ของพระเจ้า กับคนของกิเลส”

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ รายละเอียด คลิกที่นี่ 

act

2019 03 21 073752 horz

ฟังธรรมตามกาล • ๘ เม.ย. ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตฺตโม) เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแวง จ.ศรีสะเกษ • April 28 th 14:00 - 16:00 Sumedho Bhikkhu Ratanawan Monastery


ธรรมะปฏิบัติ หลวงปู่ครูบาอุ่นเรือน อิสโร วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย • ๔ เม.ย. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.


 

5sm

เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม ทำถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก • ๓ เม.ย. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ รายละเอียด คลิกที่นี่


โยคะในสวนธรรม ขอเชิญผู้รักสุขภาพ มาเรียนรู้การฝึกโยคะอย่างถูกต้อง เน้นหลัก นิ่ง สงบ สบาย โดย คณะครู จากสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน  ๓, ๑๐, ๑๗, ๒๔ เม.ย. ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ รายละเอียด คลิกที่นี่


 

20160129sm2

ปั่นไอติม ชิมความสุข เรียนรู้ธรรม สร้างความใกล้ชิด ความเข้าใจในครอบครัว ผ่านกิจกรรมทำไอติม สนทนา เกม และอื่นๆ • ๒๐ เม.ย. • รอบครอบครัว ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. • รอบผู้สูงวัย (อายุ ๕๐ปีขึ้นไป) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน คลิกที่นี่ *ลงทะเบียนสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม


20190312 plearndhamm

โครงการอบรมธรรมสำหรับเยาวชน ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๙ ตอน เด็กดีมีธรรม ดำรงศาสนา • ๑๒ พ.ค. ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ รายละเอียด คลิกที่นี่


บรรยาย จิตว่าง จิตวุ่น จิตว่างคืออะไร มีกี่แบบ การไม่คิดอะไร เรียกว่าจิตว่างหรือไม่ จิตว่างเป็นแก่นพุทธศาสนาหรือไม่ จิตว่างกับจิตประภัสร ต่างกันอย่างไร การทำงานด้วยจิตว่างเป็นอย่างไร • ๘ เม.ย. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. • สอบถาม คุณสุรชัย ๐๘ ๙๑๕๕ ๕๖๓๕


 

web plearndham2

เพลินธรรมนำชม เรียนรู้ปริศนาธรรมผ่านภาพจิตรกรรมและภาพปูนปั้นพุทธประวัติชุดแรกของโลก ที่จำลองและได้มาจากสวนโมกข์ ไชยา พร้อมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในหอจดหมายเหตุฯ  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๒ รอบ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. (เฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือน มีเฉพาะรอบบ่าย) รายละเอียด คลิกที่นี่


นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมอื่น ๆ ติดตามได้จาก ปฏิทินกิจกรรม หรือที่ www.bia.or.th หรือ download แผ่นพับกิจกรรม


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐ แผนที่ http://goo.gl/maps/Ezxd