Recommend Print

จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ กันยายน ๒๕๖๑

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

  2018 08 21 181007

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

2018 08 21 174225

 ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษสมุดฉีก). (ม.ท.). ฺ 4.3/128 กล่อง 16 หน้า 180

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th

sep02sm

ปฏิบัติบูชา ๑๐๘ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และถวายสักการะบูชาสรีระหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธานันโท • ๘ - ๑๒ ก.ย. รายละเอียด คลิกที่นี่

sep06

ตักบาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์ ๙ รูป ฟัง พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีษะเกษ ชมความงดงามของเครื่องพุทธบูชาชาวอีสาน • ๘ ก.ย. ๖.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เกาะลอย  สวนลุมพินี รายละเอียด คลิกที่นี่


บุญจาริก  ๑๙ - ๒๓ ต.ค. ปฏิบัติธรรมตามแบบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต กับพระอธิการสุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร แวะนมัสการบริโภคเจดีย์ที่พระธาตุเชิงชุม รายละเอียด คลิกที่นี่


2018 08 21 191915

ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๔ ขอเชิญผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สนใจทั่วไป ฟังปรารภธรรม “กายป่วย ใจไม่ทุกข์” โดย พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ชลประทานรังสฤษดิ์, เสวนา “ยารักษากาย ธรรมะรักษา ใจ” กับ ศ.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ (เภสัชกรยิปซี), เสวนา “เปลี่ยน เคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู” กับ ดร.กมลพร สกุลพงศ์ กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี  ๓๐ ก.ย. ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


อบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร • ๒ ก.ย. ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


อานาปานสติจากพระโอษฐ์ ทำความเข้าใจหลักการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาของพระพุทธองค์จากพระสูตรโดยตรง ที่  ๓๐ ก.ย. ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "บรมธรรม" หนังสือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแนะนำให้ผู้เริ่มต้นศึกษาพุทธศาสนาได้อ่าน  หัวข้อ ทำไมพูดกันไม่รู้เรื่อง  ๒ และ ๑๙ ก.ย ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานไม้หอม ชั้น ๒


เสา(ร์) ๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๙ มุ่งสืบสานปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส ข้อที่ ๓ ให้พุทธศาสนิกชนออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม พบกับ นานากิจกรรม และเหล่ามิตรสหายที่จะมาร่วมพูดคุย สัมผัสวิถีชีวิตง่าย ๆ และการพึ่งตนเอง • ๒๙ ก.ย. เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.


sep08

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เปิดรับมัครงานในตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่บัญชี (๑ อัตรา)  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (๑ อัตรา) • เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ (๕ อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่


ข่าวจากสโมสรธรรมทาน

ขอแนะนำธรรมะใกล้มือ เดือน กันยายน ๖๑
เรื่อง ผู้เยียวยาสัตว์โลกทั้งปวง

2018 08 21 190414

หนังสือเล่มนี้พุทธทาสภิกขุชวนทำความรู้จักกับนายแพทย์ของสัตว์โลก คือพระพุทธเจ้า, โดยรู้จักผ่านทางปัญหา โดยเฉพาะปัญหาจากจิต วิญญาณ หรือโรคทางจิตวิญญาณ ซึ่งรักษาได้ด้วยการเป็นอยู่ถูกต้องและหายสนิทเมื่อเป็นพระอรหันต์ ทั้งได้มอบยาขนานเอกไว้ในเล่มด้วย นั่นคือสุญญตา

หมายเหตุ  ตั้งแต่ ๑ ก.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๑ ห้องหนังสือและสื่อธรรมให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บูธชั่วคราว บริเวณกองหิน ข้างห้องประชาสัมพันธ์ และ ทางระบบออนไลน์ที่ facebook: BIA Book Club และ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดูรายละเอียดหนังสือที่เปิดให้สมทบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/bookbia


ebook ธรรมะใกล้มือ ศึกษา ค้นคว้า อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด ได้ที่ www.bia.or.th/ebook


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย  ศึกษากำหนดการกิจกรรมได้จาก  ปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar • Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) คลิกที่นี่


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th